travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


Sycyna - miejsce urodzin Jana Kochanowskiego


Wędrówki śladami Mistrza Jana -
                                                    Sycyna - Zwoleń

Zwoleń powstał jako osada w XV wieku, na mocy przywileju z roku 1425 wydanego przez króla Władysława Jagiełłę. Był ważnym szlakiem komunikacyjnym z Lublina przez Zwoleń do Radomia i Wielkopolski.
W latach 1566-1575 Jan Kochanowski pełnił tu funkcję prebendarza. W wyniku potopu szwedzkiego Zwoleń poniósł ogromne straty materialne i ludzkie, które zaważyły na jego dalszych losach i spowodowały, że miasto nie powróciło już do dawnej świetności. W 1800 roku przebywał tu, wraz ze swym sztabem, książę Józef Poniatowski. Po likwidacji Księstwa Warszawskiego i utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego, Zwoleń wszedł w jego skład a za udział w powstaniach narodowych władze carskie zdegradowały Zwoleń do miasta osady.
10 VI 1925 roku Zwoleń ponownie zostaje wpisany w poczet miast.

Pomnik Jana Kochanowskiego       Wybuch II wojny światowej okazał się tragiczny w skutkach,              w  Zwoleniu                               miasto   zostało zniszczone w 90%. Za udział w ruchu oporu
mieszkańcy Zwolenia i okolic trafili do więzień, a także ginęli w katowniach gestapo.
Po wojnie rozwijał się tak jak setki miasteczek w Polsce, tak na ile ówczesna sytuacja polityczno-gospodarcza pozwalała na rozwój ale wspomnienie „ziemi”  Mistrza Jana Kochanowskiego odczuwalne jest w tym miasteczku na każdym kroku.


W Krypcie Grobowej Kochanowskich


I kroki swe kierujemy do  Muzeum Regionalnego  w którym zwiedzamy wystawy stałe i czasowe dotyczące regionu oraz znaczną część przestrzeni wystawowej poświeconą  Janowi Kochanowskiemu. Tu dzięki sympatycznej atmosferze tworzonej przez pracowników muzeum uzyskujemy dużo informacji o poecie które pozwalają nam dokładniej realizować naszą wędrówkę „szlakiem Mistrza Jana”. Spacer po uliczkach miasteczka i kierujemy się do Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Znajduje się tu kaplica Św. Franciszka z tablicami nagrobnymi Jana i rodziny Kochanowskich - nekropolia rodu Kochanowskich oraz kaplica Św. Stanisława z XVII wiecznym drewnianym ołtarzem ufundowanym przez Zuzannę Wołucką Owadowską, wnuczkę Poety.
Jan Kochanowski, co ciekawe, był od 1566 r. proboszczem tutejszego kościoła, posiadał bowiem niższe święcenia. Po śmierci w 1584 r. nasz Wieszcz został pochowany zgodnie ze swym życzeniem w świątyni zwoleńskiej i po dziś dzień spoczywa w krypcie .
Z Koscioła  p.w. Podwyższenia Krzyża jedziemy  do Sycyny – miejsca gdzie w 1530 roku urodził się Jan Kochanowski. Osady z  1191 roku a we władaniu Kochanowskich od 1520 kiedy w posagu żony Zofii przejął Sycynę Piotr Kochanowski ( ojciec poety) do 1684 roku. Tutaj znajdują się fundamenty dworu  z XVI wieku, pomnik Jana Kochanowskiego, zabytkowy młyn i park. Przechodząc miedzy opłotkami na pole dochodzimy do Obelisku-kapliczki z 1621 roku, zbudowanej przez Mikołaja Kochanowskiego, bratanka poety, w intencji zwycięstwa pod Chocimiem.
Spacer po odrestaurowanym parku krajobrazowym, gdzie zaznaczony został zarys fundanentów dworku, w którym urodził się Jan i wyjeżdżając z Sycyny zatrzymujemy się przed Pomnikiem z popiersiem Kochanowskiego  z 1980 roku.

Zbyszek Mat


Wróć do spisu treści