travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


...  na ulicach Prenzlau.

Brama Wysoka

Wieża dawnego kościoła św. Mikołaja

Kościół NMP


.. w kościele NMP.

Pomnik Martina Luther'a

... widok na Wieżę Środkową z XV w.


Kościół św. Ducha

... w kościele św.Ducha


Brama Środkowa

.. tablica upamiętniajaca tragedię "Kryształowej Nocy"

fragment murów obronnychPrenzlau  -   Spotkanie z historią


Prenzlau, z pisaną historią miasta o którym już w 1187 roku jest  pierwsza pisemna wzmianka, to miasto w północno-wschodnich Niemczech, w Brandenburgii. Jest siedzibą powiatu Uckermark. Leży na Pojezierzu Meklemburskim, nad rzeką Wkrą. W 1234 roku Książe Barnim I udzielił miastu praw miejskich i do roku 1250 miasto pozostawało  pod panowaniem książąt pomorskich. Można spotkać się z nazwą polską  Przęsław lub Przęcław, ew. Przemysław, a w 1250 roku Margrabowie z Brandenburgii z dynastii askańskiej, otrzymują cały Uckermarkt i  aż do roku 1320 pozostaje on w ich rękach. Na wniosek magistratu król w Prusach Fryderyk I zezwala na dodanie łabędzia do herbu miasta.
Spacerując wzdłuż murów obronnych, baszt , klasztorów i kościołów, co krok  spotykamy się z informacjami o historii odwiedzanych miejsc.
Spacer rozpoczynamy przy Wieży Kamiennej z końca XIII w., podwyższonej w XIV w. do wysokości  22 m, stanowiącej część murów obronnych.
W 1287 roku miasto otrzymuje prawo budowy kamiennego muru obronnego. W sumie mur miał długość 2600 m i około 8 do 9 m wysokości.
Dochodzimy do  założnego w 1275 roku  Klasztoru Dominikanów.
Dawny Klasztor Dominikanów, który obecnie jest centrum kultury i muzeum,
Zespół budynków klasztornych składa się z kościoła klasztornego i z pierwotnie jednopiętrowej klauzury (pomieszczenie przeznaczone wyłącznie dla zakonników).
Najstarszą częścią klasztoru jest wschodnie skrzydło. Jego budowa rozpoczeła się w roku 1275, tak jak i budowa kościoła klasztornego. Po zbudowaniu południowego i zachodniego skrzydła w połowie XIV wieku zasklepiono cały krużganek, przez co objekt przybrał gotycki charakter.

W czasach reformacji 1543-1544 doszło do sekularyzacji klasztoru (odłączenia go od kościoła) i przekazania go w ręce miasta Prenzlau. Miasto używało klauzury odtąd do różnorodnych celów, np. jako domu dla ubogich, hospicjum, więzienia, szpitala miejskiego, internatu i jako domu dla starców. Te różne formy użytkowania budynku doprowadziły do licznych budowlanych zmian. Np., położona na pierwszym piętrze mansarda pochodzi z początku XIX wieku.
Dawny kościół klasztorny został po sekularyzacji od parafii starego kościoła św. Mikołaja, przekształcony na ewangelicki kościół parafialny. Dzisiaj jest on siedzibą superintend
entury.
Dzięki nieprzerwanie trwającemu użytkowaniu klasztoru i fakcie, że nie padł on ofiarą zniszczeń miasta Prenzlau, które przeszły przez nie w ostatnich dniach kwietnia 1945 roku, cały kompleks klasztorny do dzisiaj się zachował. Od 1945 do 1989 roku klauzura była używana w dużej części jako ośrodek zdrowia miasta Prenzlau.
Dzisiaj ówczesny klasztor dominikanów zaliczany jest do najlepiej zachowanych kompleksów klasztornych z XIII/XIV w. w północnych Niemczech. Szczególne wrażenie robią oryginalne struktury pomieszczeń z typowymi gotyckimi elementami dekoracyjnymi jak np. sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, zapornikami z licznymi motywami, maswerkiem i bogato ozdobionymi kapitelami i podestami kolumn jak i późnogotyckimi malowidłami ściennymi w dawnym refektorium dla gości. Dzisiaj klasztor mieści w swoich murach muzeum kulturowo-historyczne, historyczne archiwum miejskie i bibliotekę miejską. Obok tego znajdują się tutaj pomieszczenia przeznaczone do różnego rodzaju imprez kulturalnych.( info z http://www.prenzlau.eu/).
Kierujemy się do wysokiej wieży pozostałej po starym kościele św. Mikołaja położonej na terenie dawnych koszarach pomiędzy Diesterwegstraße i Richard Steinweg.  Na środku dziedzińca jest zachowana i zrekonstruowana wieża
. która jest częścią starego Kościoła Mikołaja.
Mijamy bramy murów obronnych i z daleka widzimy już
Gotycki Kościół Najświętszej Marii Panny.
Monumentalna trójnawowa hala bez wydzielonego prezbiterium i dwuwieżową fasadą zachodnią. Odbudowany po zniszczeniach wojennych. Na zewnątrz bogata dekoracja architektoniczna (gł. szczyt wschodni z ceglaną wyszukaną dekoracją maswerkową i smukłymi sterczynami), wewnątrz m.in. gotycki tryptyk z 1512 roku.
Główny kościół parafialny św Marii, gotycko ceglana budowla z trzynawową halą króluje z jej dwoma wieżami ponad miastem. Legendarny szczyt z maswerkiem na ścianie wschodniej jest godny nie tylko kościoła ale nawet katedry. Pierwotna budowla powstała w latach 1235-1250 był to wtedy trzynawowy kościół halowy ze sklepieniem i nawą poprzeczną oraz z prostokątnym prezbiterium z kamienia polnego czego dowodzą archeologiczne wykopaliska. W kwietniu 1945 roku kościół spłonął aż po otaczające go mury. Zachowały się na szczęście ostrołukowe filary arkad jak i maswerk szczytu na wschodniej ścianie .Od 1970 roku trwa odbudowa kościoła w środku trwają nadal prace nad artystycznym wyposażeniem Pomimo tego w kościele odbywają się duże koncerty które łączą ze sobą muzykę i jedyny w swoim rodzaju architektoniczne przeżycie.
Od 1942-1945 główny kościół Prenzlau . W okresie wojny  zniszczono wszystkie istniejące wcześniej osiem dzwonów przekazując je na rzecz przemysły obronnego. Dzieki ofiarno
ści mieszkańców Prenclau, w latach 2007- 2009 roku, zainstalowano dzwony na południowej wieży kościoła.

I trochę historii:
Tu księżniczka Philippine Friederike Dorothea Luise Prus, późniejsza pruska królowa, przyszła na świat właśnie w okolicach Prenzlau.
W 1648 roku podczas wojny trzydziestoletniej od roku 1626 miasto staje się kwaterą dla oddziałów żołnierskich. W tym czasie dochodzi często do plądrowania miasta przez żołnierzy. W  1632 roku zwłoki poległego podczas bitwy pod Lützen szwedzkiego króla Gustava Adolfa zostają wystawione od 20 do 22 grudnia w kościele Mariackim, a w 1685 roku Prenzlau staje się miastem garnizonowym. W 1687 roku w Prenzlau powstaje największa franzuska kolonia w Uckermark .
Idąc ku kościołowi św. Ducha mijamy pomnik Martina Luther’a  ( 1483-1546), niemieckiego reformatora religijnego, teologa i inicjatora reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej. Pomnik ufundowany przez społeczeństwo Prenclau w 1983 roku.
Kościól św. Ducha wzniesiony na początku XIV wieku, nosił taką samą nazwę jak przylegający do niego od strony zachodniej szpital. W 1945 roku zniszczony przez pożar i w 1992 roku odbudowany. Od 1998 roku mieści się w nim Muzeum Uckermark.
Przechodzimy przez bramę przejazdową dobudowaną do Wieży Środkowej z XV w. jako części murów obronnych, bogato zdobionej z osmiokatnym zadaszeniem i okrągłymi otworami strzelniczymi. Wieża  o wysokości 30 metrów.
Idąc wzdłuż murów obronnych dochodzimy do miejsca  gdzie w 1777 roku budynek byłej stajni został przebudowany na teatr. Zniszczony w 1945 roku. Po drugiej stronie ulicy tablica przypominająca o wydarzeniach z 1938 roku. Podczas Nocy Kryształowej została spalona synagoga oraz spustoszen
o żydowski cmentarz.
Mijamy Bramę wodną z początku XV wieku jako element fortyfiksacji wbudowanej w mury miejskie, odrestaurowana w 1976 roku i przy murach pomnik Jacolo Philipa Hackerta. Urodził się 15 września 1737
roku w Prenzlau, zmarł  28 kwietnia 1807 roku w San Piero di Careggio pod Florencją  – niemiecki malarz pejzażysta, reprezentant romantyzmu.
Od 1768 r. przebywał we Włoszech, gdzie w 1786 został malarzem dworskim Ferdynanda IV. Malował pod wpływem Claude'a Lorraina wzbogacając jego styl o elementy romantyczne. Przyjaźnił się z Johannem Wolfgangiem Goethe, który napisał i wydał jego biografię w 1811 roku.
I przechodzimy obok pomnika-obelisku, z 1787 roku  po
święconego Ronaldowi  Andenkenowi. I już z terenu parku oglądamy wysoką na 25 metrów cylindryczną wieżę z 1496 roku wbudowaną w mury obronne, która służyła jako więzienie i baszta strażnicza. W okresie prześladowania czarownic więziono tu również osoby uznane za czarownice.
W 1945 roku Prenzlau zostało  zniszczone w 85 %. W czasie II wojny światowej znajdował się tu obóz jeniecki Oflag II A.
Oflag II B znajdował się w Choszcznie.
Pozostałą część dnia spędzamy na  wystawie ogrodniczej  wśród pięknych ogrodów tematycznych i kwiatów zebranych w budynku wystawy.

Zbyszek Mat


Wróć do spisu treści