travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


Krzyż i legenda o klasztorze


Klasztor Męski Zwiastowania NMP Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego...katakumby supraskie.


            Supraśl - Monaster i Cerkiew Obronna


W tym miejscu od XV wieku powstawała historia Supraśla. Jak legenda głosi, mnisi z Gródka, po kilkudniowych modłach puścili z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż z relikwiami, prosząc Bożą Opatrzność, aby zatrzymał się on w miejscu, które będzie najlepiej nadawało się na klasztor, o czym informuje tablica pamiątkowa przy krzyżu nad Supraśla.

Najpierw powstała drewniana cerkiew św. Jana Ewangelisty, a potem refektarz i mnisze pustelnie.
Później budynki monasteru wzbogaciły się o renesansową cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, której integralną częścią były katakumby. Dzisiaj nie sposób w swoich wędrówkach pominąć to miejsce tak bardzo związane z historią Podlasia i jego tradycjami.
Zbyszek Mat
Wróć do spisu treści