travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


..na ścieżce do Jaskini Ciemnej

.. przed Jaskinią Ciemną

w jaskini.

w Jaskini Ciemnej

wejście do Jaskini Nietoperzowej.

W Jaskini Nietoperzowej
Zwiedzamy jaskinie w Ojcowskim Parku Narodowym.

Były zamki i klasztory, były miasta i dwory a więc przyszła pora na Polskę od wewnątrz. W ojcowskim Parku Narodowym znajduje się około 700 jaskiń a skatalogowanych i opisanych jest około 400. Jaskinie te powstały w wyniku działania wód, czemu sprzyjało wapienne podłoże. Kilka z jaskiń jest dostępnych dla turystów, więc wybieramy te najbardziej znane i polecane. Na naszej trasie jest Jaskinia Ciemna - uważaną za największą na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej pod względem wielkości komory, a zarazem należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Owiana legendą Jaskinia Łokietka i chyba jedyna w Polsce prywatna jaskinia, Jaskinia Nietoperzowa. Podjeżdżamy pod szlak prowadzący do Jaskini Ciemnej w okolicy Bramy Krakowskiej i tam pozostawiamy samochód. Przechodząc przez „bramę do lasu „ „zieloną ścieżką” wspinamy się ku Jaskini Ciemnej. Podziwiając niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu i różnorodną roślinność dochodzimy do wejścia do Jaskini Ciemnej. Jaskinię zwiedzamy z przewodnikiem wyposażeni w świeczki – wszak jest to Jaskinia Ciemna i nie ma w niej oświetlenia.
Znajduje się na wysokości ok. 65 m nad dnem Doliny Prądnika. Przed wejściem do jaskini znajduje sie zrekonstruowane obozowisko neandertalczyków oraz platforma widokowa z widokiem na Dolinę Prądnika i wznoszącą się tuż obok charakterystyczną skałą wapienną zwaną Rękawicą lub Pięciopalcówką. Jaskinia składa się właściwie z jednej olbrzymiej komory, 80 m długości, 20 m szerokości i 10 m wysokości, która u końca zwęża się i przechodzi w tzw. Tunel. Zamieszkują ją nietoperze (głównie podkowiec mały), ćmy, białe wije oraz pająki z gatunku sieciarz jaskiniowy (meta menardi). Temperatura powietrza wynosi 7-8 °C.
Środkową część komory zdobią wielkie kopulaste stalagmity, których wysokość sięga do 1 m. Strop jest pokryty licznymi stalaktytami rurkowymi. W 1924 r. jaskinia została wpisana do rejestru zabytków.
W jaskini są prowadzone badania archeologiczne. Pierwsze ślady człowieka (kultura prądnicka) w Jaskini Ciemnej pochodzą sprzed ok. 125 tys. lat. U wejścia do wewnątrz założył on swoje siedlisko. Miejsce to obecnie nazywane jest Oborzyskiem. Łącznie z nim Jaskinia ma 230 m długości.
4 lipca 1787 roku zwiedzał ją król Stanisław August Poniatowski wraz z Biskupem Adamem Naruszewiczem towarzyszącemu królowi w podróży, dla których we wnętrzu jaskini urządzono koncert.  W następnych latach była odwiedzana również przez inne wybitne osobistości, w tym: Hugo Kołłątaja (l. 80-te XVIII w.); F. Karpińskiego (1788), dwukrotnie przebywał w niej Stanisław Staszic (1798 i 1805), J. U. Niemcewicz (1811) i F. Chopin (1829).

Następną jaskinią jest jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce, będąca jednym z symboli Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskinia Łokietka zwana też Grotą Łokietka i Jaskinią Królewską. Nazwy pochodzą od legendy mówiącej, że w tej jaskini ok. 1300 r. ukrywał się przyszły król Władysław Łokietek przed ścigającymi go wojskami króla czeskiego Wacława II. Książę przebywał w niej ok. 6 tygodni wspierany przez miejscową ludność. Przed spenetrowaniem jaskini przez wroga miała uchronić księcia rozpięta na wejściu do jaskini ogromna pajęczyna.
Leśnym szlakiem podchodzimy do jaskini. Do wnętrza jaskini prowadzi głęboka rozpadlina, która po przeszło 20 m dochodzi do otworu właściwej jaskini. To właśnie w tej rozpadlinie wg legendy pająk miał usnuć wielką pajęczynę, która uchroniła Łokietka przez zgubą. Na dowód tego i z wdzięczności za uratowanie późniejszego króla stylizowana pajęczyna zdobi kratę chroniącą wejście do jaskini. Jaskinia posiada oświetlenie elektryczne.
W związku z legendą związaną z jaskinią i królem odpowiednie nazwy do tego stanu rzeczy nadano aż 3 komorom: salą Rycerską, Kuchnią Łokietka i Sypialnią Łokietka.

Najstarsza wzmianka o jaskini pochodzi z 1691 r. Już z końcem XVIII wieku Jaskinia Łokietka była jedną z największych atrakcji Ojcowa. W 1873 został sporządzony opis tej jaskini przez miejscowego plebana, na zlecenie prymasa Polski Michała Jerzego Poniatowskiego, prezesa Komisji Edukacji Narodowej. W 1787 roku prawdopodobnie zwiedził ją przebywający w okolicy król Stanisław August Poniatowski.... W 1866 r. Alfred Grabowski zwiedzając jaskinię stwierdził znaczne zniszczenie przez turystów szaty naciekowej. W XIX w. powstało wiele literackich opisów jaskini., która nosiła wówczas nazwę Królewskiej.
Brak zdjęć z Jaskini Łokietka to chyba znak że musimy tu powrócić. Aparat fotograficzny był dobry ale bateria nie wytrzymała trudów. Obiad w przydrożnej restauracji i ładowanie baterii przywróciło ja do życia.
..i trzecia jaskinia, którą odwiedzamy to Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach. Samochodem podjeżdżamy na parking przed jaskinią. Jaskinia Nietoperzowa, zwana też Jerzmanowicką lub Księżą leży w górnym końcu Doliny Będkowskiej, ma długość 326 m i jest jedną z dłuższych jaskiń Jury.
Jaskinia jest własnością prywatną i leży na działce p. Zygmunta Ferdka.
Jaskinia została odkryta w 1848 r., a jej nazwa wiąże się z faktem, iż w XIX w. była tutaj bardzo liczna letnia kolonia nocków. Szczególnie duże ilości nietoperzy gromadziły się w grocie jesienią, kiedy zlatują się one z całej Polski.
Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadził w 1871 r. J. Zawisza. W czasie eksploatacji namuliska w latach 1872-79 znaleziono ok. 4000 kłów niedźwiedzia jaskiniowego, natomiast W. Chmielewski znalazł (1956-62) ślady pobytu człowieka z okresu paleolitu, neolitu i średniowiecza.
W jaskini nagromadziły się z czasem duże ilości guana, wykorzystywanego później, jako nawóz.
Do wnętrza jaskini prowadzi duży otwór zamknięty metalową kratą. We wstępnej części jaskini znajduje się głęboki wykop (pozostałość po pracach archeologicznych). Dalej jaskinia przechodzi w dwa korytarze (w jednym z nich zachowały się nacieki), które następnie łączą się w dużą komorę. Dalsza część groty to ciąg zwężających się korytarzy.
W grocie można podziwiać m.in. ciekawe formy naciekowe (grzbiet jaszczurki, kręgosłup dinozaura), zatopione w skale kości zwierząt jaskiniowych oraz niedźwiedzia czy pająka.
Żegnamy się z p.Zygmuntem i wracamy do „naszej dolinki”  nad Prądnikiem.


                                                                                         Zbyszek Mat

Wróć do spisu treści