travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


                 Myczkowce przed 1945 r.

               na zaporze myczkowieckiej

Greckokatolicka cerkiew Św. Jerzego - ob. k. rzym-kat.

                  
Myczkowce – na bieszczadzkich szlakach.

I już po powrocie ze Lwowa możemy zacząć naszą wędrówkę po Bieszczadach, górskiej krainie poprzecinanej  dolinami rzek, ze starymi legendami i opowieściami o dawnych rozbójnikach, Biesach i Czadach, ale i krainą z tragiczną współczesną historią, która Bieszczady dotknęła szczególnie. Druga wojna światowa trwała tu o dwa latach dłużej niż w całej Europie, przyniosła wyludnienie, zniszczenie osiadłego życia i powrót do obszarów praktycznie bez ludzi. Na Bojkowszczyźnie na rolnicze osadnictwo ruskie napływające znad Dniestru miały silny wpływ pasterskie migracje wołoskie, na Łemkowszczyźnie zaś elementy ruskie i wołoskie zmieszały się z istniejącym tam rolniczym osadnictwem polskim. I tak na tych terenach tworzyły się kultury Bojków i Łemków.
Akcja "Wisła" (Operacja "Wisła”) w roku 1947, to walka z UPA i z Organizacjami Ukraińskich Nacjonalistów, oraz przesiedlanie dokonane w celu usunięcia Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków, z terenów Polski południowo-wschodniej, z obszarów na wschód od Rzeszowa i Lublina, głównie na Ziemie Odzyskane, podjęta  przez rząd PRL w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiaj niektóre opinie i mity o przeprowadzonej akcji są zmieniane, ale niepodważalny jest ogrom, nieszczęść, tragedii i krzywd dokonanych w powojennych latach, jakich doznali ludzie zamieszkujący od wieków te ziemie.
Nie nam osądzać – chcemy poznać historię tamtych stron i zobaczyć, co pozostało jeszcze z kultury materialnej, bo Bieszczady to nie tylko piękne góry i połoniny. To także ludzie którym udało się przetrwać. To Ich cerkwie, cmentarze, przydrożne kapliczki  ale też ludzie którzy przybywali  w Bieszczady po 1945 roku i tu pozostali.
Zwiedzanie zaczynamy w Myczkowcach od dominującej w krajobrazie wsi zabytkowej murowanej greckokatolickiej cerkwi  p.w.  Św. Jerzego, z lat 1910-12,  zbudowanej w ukraińskim stylu narodowym funkcjonującą do 1939 roku. Podczas trwania II wojny światowej wojsko radzieckie zrobiło w niej kino. Po wojnie zamieniono ją na magazyn zbożowy pobliskiej spółdzielni produkcyjnej. Po likwidacji magazynu, w roku 1956, cerkiew odremontowano i od 1957 roku  cerkiew służyła, jako filialny kościół rzymskokatolicki parafii w Uhercach, a od 1979 roku, jako rzymskokatolicki kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.


                Centrum Edukacji Ekumenicznej               
Skansenu Miniaturowych Świątyń
Aby zobaczyć bogactwo cerkwi ,cerkiewek i kościołów udajemy się do Skansenu Miniaturowych Świątyń w Centrum Kultury Ekumenicznej  w ośrodku Caritasu. Na blisko hektarowej powierzchni zgromadzono 140 makiet najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich, z terenów południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. Miniaturowe obiekty ustawione zostały na 10 wzgórzach. Makiety wykonane są według dawnego podziału etnograficznego tych terenów, ukazując architekturę Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Makiety otoczono miniaturową roślinnością, podobną do tej, która znajduje się przy poszczególnych świątyniach. Po kamieniach płyną potoki, szumi woda a z cerkiewek, (bo tych jest najwięcej) rozbrzmiewają starocerkiewne śpiewy. W centrum parku umieszczono pomnik Papieża Jana Pawła II, a z małych ukrytych w atrapach skał i kamieni głośników można usłyszeć delikatne śpiewy cerkiewne, kazania, a także głos naszego papieża.
Po spacerach dróżkami wokół wzgórz z cerkiewkami nie sposób nie odwiedzić  Żywej Księgi Biblii – Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach. Jest to specyficzny zapis teologii biblijnej z otoczeniem z roślinnością Bliskiego Wschodu. Zajmuje powierzchnię 80 arów w układzie klinowym o długości 230 m. Projekt ogrodu wykonała dr. inż. Zofia Włodarczyk pracownik naukowy w Katedrze Roślin Ozdobnych – Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest to jej już drugi ogród biblijny. Pierwszy projektowała i wykonała w Proszowicach przy Zespole Placówek Caritas diecezji kieleckiej w 2008 roku
Resztę dnia spędzimy w rezerwacie przyrody "Bobry w Uhercach".
                                                              
                                                           Michał Krajnik i  Zbyszek Mat


Wróć do spisu treści