Po prostu Wieliczka - travelmatszczecin

Przejdź do treści

Po prostu Wieliczka

TRANSLATOR


w Kopalni Soli w Wieliczce

w Kopalni Soli w Wieliczce

Zamek ŻupnyKopalnia soli w Wieliczce
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze UNESCO.Z Wadowic jedziemy do Wieliczki:

"Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska, (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki), o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m., ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych".

..to fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli "Wieliczka" 1978 r. Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Owszem, można tu i owdzie zwiedzać historyczne kopalnie soli, nieraz starsze od Wieliczki, jak choćby w Austrii, w okolicach Salzburga (już jego nazwa znaczy "solny grod") czy Insbrucka, albo nawet w rumuńskim miasteczku Turda, gdzie sól wydobywano już w czasach rzymskich. Ale nie ma na świecie zachowanej kopalni tak jak Wieliczka bogatej, pełnej solnych rzeźb, misternie wyciosanych komór, kaplic i monumentalnych sal. Słowem-solnego dzieła sztuki, podziemnego cudu świata. Podobno cos zbliżonego znaleźć można w niektórych kopalniach, jakie Hiszpanie założyli w skolonizowanej Ameryce Południowej, ale do naszej Wieliczki im daleko. I Tyle o tej znanej i słynnej kopalni z szybem Daniłowicza.
Ale warto też zajrzeć do Muzeum Żup Solnych i na Zamek Żupny przy ul. Zamkowej 8
Zamek Żupny w Wieliczce to historyczna siedziba zarządu kopalni od końca XIII w. do 1945 r., a obecnie: obiekt częściowo udostępniany turystom oraz siedziba Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Zwiedzamy Zamek Środkowy - najstarszą budowlę kompleksu zamkowego zwaną "Domem pośród Żup", powstałą pod koniec XIII wieku. W tej części zamku mieszczą się trzy wystawy stałe poświęcone: archeologii, historii miasta i kolekcja solniczek oraz Sala Gotycka
W piwnicach zamkowych zwiedzamy ekspozycję archeologiczną poznając historię osadnictwa na terenie Wieliczki. Makieta prezentująca Zamek Środkowy pokazuje jego wygląd w początkowym okresie jego istnienia a dalsze jego dzieje pokazane są na fotografiach. Zagadnienia z dziejów miasta informacje o działających tutaj cechów, sylwetki znamienitych Wieliczan, historię tutejszej szkoły górniczej oraz makietę ukazującą miasto z połowy XIX wieku prezentowane są na ekspozycji historycznej. Najbardziej reprezentacyjną salą Zamku Żupnego jest Sala Gotycka zwana "Izbą Grodzką", o sklepieniu żebrowym wspartym na jednym filarze.
Jednak parę godzin spędzonych w Wieliczce to za mała, aby poznać to miasto.

                                                                                                  Zbyszek Mat

Wróć do spisu treści