travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


          ... na "Dróżce Prymasa Tysiąclecia"

           Klasztor s. Nazaretanek w Komańczy

        ... na "Dróżce Prymasa Tysiąclecia"

w
schronisko PTTK w Komańczy - dawna "Podkowiata"


Komańcza – śladami Prymasa Tysiąclecia


Bieszczadzkie szlaki prowadzą nas do Komańczy, wsi z XVI wieku położonej w kotlinie potoku Osławica oraz Barbarka. Tak jak całe Bieszczady, tak i to miejsce ma swoją historię, często bardzo tragiczną z czasów I – szej Wojny Światowej i powstania w 1918 roku w listopadzie tzw. Republiki Komańczowskiej – ruchu na rzecz połączenia się z niepodległą Ukrainą. 22 stycznia 1919 roku ruszyła polska ofensywa przeciw Komańczy i Baligrodowi. 1939 rok – krwawa okupacja niemiecka z podziałem tych ziem z Rosją, z deportacją zamieszkałych tam Polaków na Syberię na mocy porozumienia Ribbentrop- Mołotow, to dalszy ciąg tragicznych losów tych ziem. Po zakończeniu działań wojennych, w 1947 roku nastąpiła akcja "Wisła", która miała na celu ostateczne zniszczenie UPA i wysiedlenie pozostałej jeszcze ludności ukraińskiej na ziemie odzyskane i tereny ZSRR. Komańcza ma swoje legendy, swoje zaczarowane i okryte tajemnicą miejsca a więc jeden dzień pobytu, jak zawsze, stawia nas przed trudnym wyborem.
Samochodem podjeżdżamy pod schronisko PTTK (dawna "Podkowiata"), znajdujące się w zbudowanej w latach 1933-34 drewnianej willi letniskowej. Bieszczadzki wystrój ze „światkami, babami, figurkami i dłubakami” zachęca do pobytu. Znajdujemy się w okolicach klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, (stąd potoczna nazwa "Nazaretanki").  I to miejsce związane z powojenną historią jest dziś obiektem naszego zainteresowania.
Od 29 października 1955 do 28 października 1956, przebywał tu internowany przez władze PRL, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Na pamiątkę tego faktu, utworzono w klasztorze Izbę Pamięci Kardynała, w której zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego obecnością w tym
miejscu. Izbę pamięci Kardynała Wyszyńskiego i klasztor można zwiedzać w godzinach 9: 00 - 20: 00 w więc mamy czas na poznanie historii tego miejsca i spacery wśród wspaniałej o tej porze roku bieszczadzkiej przyrody.
Przemierzamy tzw. dróżkę prymasa - ścieżkę, po której chodził na spacery w czasie internowania, ścieżkę składającą się z kilku przystanków oznaczonych głazami i tablicami z opisem. Dochodzimy również do Kapliczki Matki Bożej Leśnej, której legenda zaczyna się w latach dwudziestych XIX wieku, którą i prymas często odwiedzał.
                                                                            Michał Krajnik & Zbyszek Mat


Wróć do spisu treści