travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


Zamek Szczeciński

... w podziemiach zamku - Muzeum Zamkowe

Trasa Zamkowa i Baszta Siedmiu Płaszczy                  Spacer wokół zamku - Złoty Szlak

Z dziedzińca zamkowego poprzez główną bramę wjazdową, ulicą Kuśnierską dochodzimy do ulicy Rycerskiej na której znajduje się (2) zabytkowa stajnia książęca z 1600 roku o drewnianej budowie szachulcowej. I dalej ulicą Rycerską kierując się do ulicy Korsarzy dochodzimy do (3) Pomnika Księcia Bogusława X i jego żony królewny Anny Jagiellonki – usytuowanego w płn.-zach. narożniku Zamku Książąt Pomorskich, obok Wieży Dzwonów. 


Wzdłuż skrzydła północnego lub południowego zamku podchodzimy do gotyckiej (4) Baszty Panieńskiej, zwanej Basztą Siedmiu Płaszczy. Przechodzimy pod estakadą Trasy Zamkowej, przez dawną ulicę Jana Wyszaka przechodząc koło (5) Domu Rybaka, kierujemy się ku centrum dochodząc do niewielkiego gotyckiego ceglanego (6) kościóła salowego św. Piotra i św. Pawła.  

   
  Pomnik Anny Jagiellonki i Bogusława X

Baszta Siedmiu Plaszczy

Kościół św. Piotra i PawłaZamek Książąt Pomorskich – renesansowy zamek usytuowany na Wzgórzu Zamkowym nad Odrą, historyczna siedziba rodu Gryfitów, władców księstwa Pomerania.


Zabytkowa stajnia książęca z 1600 roku o drewnianej budowie szachulcowej. Część dolna służyła jako stajnia i ujeżdżalnia. Na piętrze mieścił się magazyn siana i obroku skąd następnie zrzucano obrok koniom na dół z widocznym od frontu żurawiem do podnoszenia obroku . Na wschodniej ścianie znajduje się renesansowy portal z I połowy XVII wieku przeniesiony z zabudowań zamkowych w 1736 roku.

 Pomnik Księcia Bogusława X i jego żony królewny Anny Jagiellonki – usytuowany w płn.-zach. narożniku Zamku Książąt Pomorskich, obok Wieży Dzwonów. Dwie złączone figury wykonane w żółtym piaskowcu, zwrócone ku miastu. Na cokole umieszczony został napis :
"Bogusław X i Anna Jagiellonka 1491"

Gotycka Baszta Panieńskia, zwana Basztą Siedmiu Płaszczy. Ta druga nazwa wiąże się prawdopodobnie z legendą.
Książę Bogusław X-ty, zlecił uszycie 7-miu płaszczy dla swojej ukochanej żony, Anny Jagiellonki. Krawiec rzekomo nie wywiązał się ze zlecenia, za co uwięziono go w baszcie.

Trasa Zamkowa, licząca 2300 metrów, łączy ulicę Gdańską z placem Żołnierza Polskiego. Przebiega mostem na Parnicy, estakadą nad Łasztownią i ponownie mostem nad Odrą. Przechodząc koło Domu Rybaka zwróćmy uwagę na relief portalu, Domu Rybaka, z hanzeatyckim statkiem, - “kogą pod żaglami".

Gotycki ceglany kościół salowy św. Piotra i św. Pawła.
Na tym miejscu już 1124 roku zbudowano pierwszy drewniany kościół gdy do Szczecina z misją chrystianizacyjną przybył Otton z Bambergu. Prawdopodobnie był najstarszą budowlą sakralną w Szczecinie.


Dalej w naszej  wędrówce „ Złotym Szlakiem” wraz z moją wnuczką Alusią udamy się na Plac Solidarności.                                                                                                  Zbyszek Mat


Wróć do spisu treści