travelmatszczecin

Przejdź do treści

! Jedz mniej tłusto, ponieważ pokarmy bogate w tłuszcze nasycone przyczyniają się do chorób serca.
! Jedz mniej przetworzonych węglowodanów takich jak biały chleb, ziemniaki itp.
! Przestrzegaj zasady spożywania regularnie posiłków.
! Kontroluj wielkość spożywanych posiłków.
! Jedz różnorodne posiłki, aby dostarczyć wszystkich składników odżywczych, dobrze jest spożywać w każdym posiłku warzywa i owoce.
! Jeśli masz nadwagę spróbuj zrzucić zbędne kilogramy.
! Doprowadź do normy swój poziom cholesterolu poprzez dietę, leki oraz aktywność fizyczną.
! Staraj się utrzymywać poziom cukru w granicach normy.

!!!   Warto przeczytać   !!!! Warto pomagać !
Jeżeli cukrzyca "pokochała nas aż do śmierci" to może warto „zadbać" i o nią
- bo przecież świat jest taki piękny.Prawa i zadania pacjenta z cukrzycą


Pacjent ma prawo:
– do przestawienia mu szczegółowego i indywidualnego planu leczenia. Powinien zostać zapoznany ze sposobem leczenia.
Pełne uczestnictwo w terapii cukrzycy wymaga:
– zaleceń dietetycznych w formie pisemnej, z uwzględnieniem ilości, jakości oraz czasu
spożywanych posiłków,
– do wskazówek dotyczących typu, intensywności i czasu trwania wysiłku fizycznego
w zależności od wieku, płci oraz obciążeń wynikających z innych chorób,
– do ustalenia dawki oraz czasu przyjmowania doustnych leków obniżających stężenie
glukozy we krwi (hipoglikemizujących),
– do szczegółowych instrukcji dotyczących sposobów podawania insuliny, miejsca oraz
czasu wstrzyknięcia,
– do porady, w jaki sposób należy zmieniać dawki leków doustnych oraz insuliny w zależności
od stężenia glukozy we krwi.


Pacjent ma prawo:
– do określenia indywidualnych docelowych wartości dobrej kontroli cukrzycy, czyli jaki
powinien być pożądany poziom glikemii, cholesterolu, ciśnienia tętniczego krwi, masy
ciała oraz jaki przewidywany jest czas do ich uzyskania,
– do wdrożenia metod intensywnego leczenia cukrzycy i innych chorób współwystępujących,
– do umożliwienia zapobiegania powikłaniom cukrzycy oraz leczenia szczególnych
stanów i problemów zdrowotnych.


Pacjent ma prawo:
– do zapewnienia choremu i jego najbliższym stałej edukacji terapeutycznej,
– do uzyskania informacji o częstości wizyt kontrolnych, terminów wizyt u lekarza prowadzącego, kontaktów i dietetyka oraz o możliwości uzyskania pomocy w stanach
                                                                    naglących,
                   – do kontrolowania skuteczności leczenia cukrzycy przez systematyczne badania                                                                                                            stężenia glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej, obecności białka
                      
w moczu, oceny dna oczu i innych badań określających ogólny stan zdrowia.

Pacjent ma prawo:
– oprócz informowania go o stanie zdrowia, do uzyskania wiadomości o aktualnych dostępnych udogodnieniach – socjalnych i ekonomicznych, a także o nowych rozwiązaniach technologicznych i zmianach przepisów poprawiających jakość życia
                                                             chorego z cukrzycą.


Zadania pacjenta:

1. Codzienna kontrola swojej cukrzycy, dzięki czemu zespół leczący zastosuje właściwą pomoc. Pacjent powinien nauczyć się wykonywać i interpretować badania samokontrolne,              czyli oznaczanie stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.

2. Rzetelne prowadzenie dzienniczka samokontroli (zapisywanie swoich obserwacji i wyników badań).

3. Opanowanie umiejętności samodzielnej zmiany dawek leków doustnych i/lub insuliny w zależności od aktualnego stężenia glukozy we krwi.

4. Dbałość o stopy, staranna pielęgnacja, systematyczne i dokładne oglądanie stóp, zapobieganie urazom, używanie właściwego obuwia.

 5. Stałe poszerzanie wiedzy o cukrzycy, ciągła edukacja za pośrednictwem literatury,     broszur, czasopism dla osób z cukrzycą oraz poprzez strony internetowe.

6. Regularne wizyty kontrolne, konsultacje, badania laboratoryjne.
7. Przestrzeganie diety cukrzycowej, dbałość o prawidłową masę ciała, utrzymywanie aktywności fizycznej.

8. Rezygnacja z nałogów: nikotynowego i alkoholowego.
9.
Nauczyć się zapobiegać, prawidłowo rozpoznawać i właściwie postępować podczas niedocukrzenia.

10. Zapisywać swoje wątpliwości i omawiać je w czasie wizyt u lekarza prowadzącego.
11.
Nauczyć się rozpoznawać sytuacje, w których konieczny jest kontakt z zespołem leczącym.

12. Pacjent powinien utrzymywać stały kontakt ze swoim zespołem leczącym, z innymi chorymi na cukrzycę i organizacją działającą na rzecz osób z cukrzycą.
     
                                                                                                       Oprac. J. Lus

Wróć do spisu treści