travelmatszczecin

Przejdź do treści

             ! Sprawdź czy i Ty jesteś z nami !


Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania
u chorych na cukrzycę, 2013

! Warto pomagać !
Jeżeli cukrzyca "pokochała nas aż do śmierci" to może warto „zadbać" i o nią
- bo przecież świat jest taki piękny.


Powtórzmy najważniejsze zalecenia
lub
wysłuchaj ponownie
-! kliknij !

Wszystko co robisz w trakcie leczenia konsultuj ze swoim lekarzem prowadzącym.


Porozmawiajmy o samokontroli ........
... temat obejmujący bardzo dużo zagadnień,
a więc kontrola cisnienia tętniczego .  


        

Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą chorobą towarzyszącą cukrzycy, a jego pomiary tak jak kontrola glikemii i gospodarki lipidowej ma istotne znaczenie przy ocenie przez lekarza naszego zdrowia i zalecenia prawidłowego leczenia i postepowania w leczeniu, aby zapobiec powikłaniom naczyniowym cukrzycy.

Przed dokonaniem pomiaru należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

                       - pomiaru należy dokonywać o podobnej porze dnia,
                       - pomiaru należy dokonywać po pięciominutowym odpoczynku,
                       - należy starać się wyeliminować czynniki zewnętrzne wpływające na ciśnienie                                                    tętnicze: duży wysiłek fizyczny, stres, obfity posiłek,
                      - dobrze byłoby przynajmniej raz na jakiś czas dokonać pomiaru w pozycji siedzącej i                         stojącej oraz na obu kończynach górnych,
                      - odstęp pomiędzy kolejnymi pomiarami powinien być, co najmniej trzyminutowy.
Wartość ciśnienia tętniczego jest jednym z parametrów, które zapisujemy w naszym dzienniczku kontroli.

Co oznacza wynik?


Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego za pomocą aparatów do pomiaru ciśnienia uzyskujemy dwie wartości odczytane z aparatu: pierwszą wyższą wartość ciśnienia skurczowego i drugą niższa wartość ciśnienia rozkurczowego. Wartości pomiaru zazwyczaj wyrażane są w mmHg – milimetrach słupa rtęci. Trzecim parametrem mierzonym jest nasze tętno (puls ) w czasie pomiaru. W pamięci aparatu zapisywany jest też dzień i godzina dokonania pomiaru.

Dlatego tak ważne jest, aby przed dokonaniem pomiaru pamiętać o kilku powyżej przytoczonych ważnych zasadach i przestrzegać ich.

Nadciśnienie tętnicze - Co to jest?


Zapraszam do gabinetu pielegniarki diabetologicznej p. Beaty Stepanow
gdzie w pierwszej części spotkania dowiemy sie o zasadach pomiaru glukozy
a w drugiej części o prawidłowym sposobie pomiaru ciśnienia tętniczego.

Wróć do spisu treści