travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


Szlakiem Szczecińskich Pomników  cz.1 .......


Szczecińskie Pomniki  cz.2 ......
Szczecińskie Pomniki ......

Spacerujemy po naszym Szczecinie, mijamy te, które są i mówią o naszej historii, zmieniających się czasach, ale i o tych którzy je tu postawili. Pomniki, pomniki … takie kamienie historii wyrażające często nasze symbole ideałów, przypominają tych którzy odeszli w chwale, ale i tych w niesławie „odeszłych”. Tu w Szczecinie …stawiane, burzone, ale aresztowane i „wywożone”, grabione i odzyskiwane, ale wszystkie mówiące o naszych przodkach, o nas a pozostawione, aby wspominały historię o zmieniających się czasach. Kogo tu w naszym Szczecinie nie było? Słowianie, Polanie, Gryfici, Szwedzi, Prusy, Francuzi, Prusy i Wielka III Rzesza i po 1945 roku my, w wyniku konferencji poczdamskiej od lipca 1945 znowu my, Polacy ......                Nie niszczmy Pomników zastanych na tych ziemiach
aby i pozostawione przez nas nie były w przyszłości niszczone. 

Od czasów Cesarstwa Rzymskiego pomniki były jedną z najprostszych form upamiętniania historii wydarzeń i dziejów aby w spadku przekazać ją dla przyszłych pokoleń. Nazwa „pomnik” wywodzi się od staropolskiej formy słowa „pamiętać” – „pomnieć” i oznacza miejsce upamiętniające wydarzenie bądź osobę. Ale pomnikiem nazywamy także  krzyż, płyta lub tablica z napisem, stawiana na grobie (nagrobek, pomnik nagrobny) lub oznaczająca miejsce, kamień lub obiekty będące symbolem lub świadectwem wydarzenia czy upływającego czasu.

Forma pomnika może być różna, najczęściej jest to posąg lub grupa rzeźb na cokole, może być nim jednak również kolumna, obelisk, naturalny głaz – kamień pamiątkowy, a nawet sztucznie usypane wzgórze (kopiec), budynek lub pojazd wojskowy (czołg – pomnik). Niekiedy funkcję „żywego pomnika” spełniają także drzewa np. tzw. dęby pamięci.
Zapraszam wraz z moimi wnukami na dalszą wędrówkę śladami szczecińskich pomników tych, które są, niektóre jeszcze są niezniszczone przez rabunek i barbarzyństwo człowieka, jak i śladami tych, których już nie ma ….
Zbyszek Mat
Wróć do spisu treści